Skip to content

Mahal Aura, iki ustaya ait atölye mekanlarıyla farklı disiplinlerden gelen sanatçıların ilişkilenmesini hedef edinmiş bir sanat projesidir. Projenin işitsel kısmında yer alan farklı geçmişlere sahip üç müzisyen (Kemal Begtaş, Volkan İncüvez ve Tayfun Bilgin) diğer sanatçılarla bu mekanların atmosferini deneyimleyip, bunu ortaya çıkan ses ürünlerine yansıtmayı hedeflediler. İkisi de enstrüman yapımının ana malzemesi ahşap işçiliği üzerine yoğunlaşan bu atölyelerde enstrüman üretimini tecrübe ettiler. Süreç içinde bu iki atölye mekanındaki canlı performanslar ve oradaki buluntu nesnelerle ya da ustaların sesleriyle etkileşen stüdyo çalışmaları ile projenin işitsel kısmının ana hattı oluşturuldu.

SANATÇILAR